Creatief Centrum Nijmegen -Zuid (CCN-Z)

Cursussen
Lekker aan de slag in Nijmegen Zuid
Creatief Centrum Nijmegen -Zuid (CCN-Z)
Tolhuis 44-44
6537 PN Nijmegen
Contributie per jaar is €40,- of €60,-

De andere 3 Hobbycentra in Nijmegen zijn:
Hobbycentrum Nijmegen op St. Hubertusstraat 50
http://www.hobbycentrumnijmegen.nl/welkom.htm
Hobbycentrum Nijmegen Oost op Prof. Cornelissenstraat 2
http://www.hobbycentrumnijmegenoost.nl/index.html />De Hobby – Hobbycentrum de Nonnendaal op Nieuwe Nonnendaalseweg 98
http://hobbycentrumdenonnendaal.nl/blog/
Toen ik het gebouw binnen kwam viel me op dat je er makkelijk je weg kan vinden. Centraal staat hier de ontmoetingsruimte die groot en open is. De 4 grote werkruimtes liggen naast elkaar langs deze ruimte.


Wat kan je hier doen?
Eerst een korte opsomming van wat men aan hobby’s kan doen: bloemschikken, boekbinden, boetseren, computergebruik, edelsmeden, glas in lood, houtbewerking, kaarten maken, mozaiek, steenbewerken, tekenen & schilderen, werken met stoffen. De 4 grote hobbyruimtes met veel gereedschap , apparatuur en materialen waren mooi om te zien. Alles is natuurlijk volgens de veiligheidsnormen ingericht. Kerstmarkt
Het was de juiste tijd om een bezoek te brengen aan het CCN-Z vanwege de komende kerstmarkt op 15 december 2012. Hiervoor waren een paar van de bezoekers al druk bezig met het maken van kerststukken.

Jubileum en Open dag
Binnenkort bestaat Creatief Centrum Nijmegen-Zuid 25 jaar. Dit jubileum wordt dan ook gevierd op 11 Januari 2013. En ieder jaar wordt er op de laatste zaterdag van augustus een Open Dag gehouden. In totaal zijn er zo’n 400 deelnemers waarvan de meeste uit de omgeving komen dus Dukenburg, Lindenholt en Hatert. Daarmee is CCN-Z de enigste hobbywerkplaats in deze regio van Nijmegen m.a.w. ‘onder het kanaal’.

Hobbycentra in Nijmegen
Er bestaan nog 3 andere Hobbycentra in Nijmegen. De 4 Hobbycentra zijn aparte organisaties, maar werken wel nauw samen en ondersteunen elkaar zo veel mogelijk. Door de invoering van de Wmo wet (Wet maatschappelijke ondersteuning) in januari 2007 zijn de 4 Hobbycentra meer gaan betekenen voor kwetsbare en eenzame mensen met of zonder lichamelijk, verstandelijke of psychische beperking. Men is dan ook niet alleen bezig met zijn hobby(’s). Het CCN-Z is tevens een ontmoetingsplaats voor de bezoekers. De sociale contacten staan voorop maar dan op een manier van 'samen bezig zijn' op creatief gebied.

Praktische informatie

Men kan zich aanmelden als je boven de 18 jaar oud bent en geen betaalt werk verricht. Hier wordt per jaar €40,- contributie betaald en heeft men het wat breder dan wordt er €60,- gevraagd. De meeste bezoekers melden zich vrijwillig aan maar ook via andere wegen wordt het centrum bereikt: bv. door cliënten van de RIBW, Driestroom, Pluryn, Dichterbij.

De Klus Service
Niet te vergeten om te vermelden is dat sommige vrijwilligers ook klussen in en rondom het huis doen voor alle Nijmeegse ouderen en mensen met een functiebeperking die zelfstandig wonen. Dit heet de Klus Service en is een initiatief van Swon het seniorennetwerk. Dit gebeurt i.s.m. het Oud Burgeren Gasthuis, Hobbycentrum Nijmegen-Oost en dus ook Creatief Centrum Nijmegen-Zuid. Handig voor eenvoudige klussen die u zelf niet meer kan doen en als u niemand in de buurt hebt om dat voor u te doen.Wilt u hier een beroep op doen bel dan het Swon-informatiecentrum: (024) 365 01 90 tussen 9.00 – 15.30 uur op alle werkdagen.
Voor meer info: http://www.swon.nl/page/264/klus-service.html

Al met al was het een leuk bezoek op een leuke plek.

Dave Peters
20 december 2012