Doe iets waar je passie voor hebt, dan volgt de rest vanzelf

Als ervaringswerker in een instelling voelde Nicole (33) zich gebonden aan protocollen en methodieken. Een studiereis inspireerde haar om zich los te maken. Samen met Ilona (39) is ze voor zichzelf begonnen. ‘Dat is eng, maar het maakt je ook sterker.’

Nicole: ‘Als ervaringsdeskundige werkte ik al een tijdje in een team als activiteitenbegeleider. We werken volgens bepaalde methoden en protocollen. Vaak is het alleen maar praten. Ik wilde het meer op mijn manier doen. Door er een speels tintje aan geven, iets te doen met mijn theaterachtergrond. Dat riep echter weerstand op. Ik was te onzeker om daar tegen in te gaan.

De passie was weg

Via een studiereis georganiseerd door Rokus Loopik kreeg ik de gelegenheid om naar New York te gaan. Samen met elf collega-ervaringsdeskundigen. Daar ontmoetten we ervaringswerkers met eigen projecten. Zo was er het ‘living museum’, Een hele hal vol met kunst. Dit was opgericht door een ervaringsdeskundige. ‘The God of destruction is the God of creativity’, zei hij. En dat we allemaal familie zijn, dat we verantwoordelijkheid dragen. Hij stond voor zijn visie; dat kwam echt uit zijn tenen.

Ik kreeg echt een thuisgevoel daar. Van mens tot mens. Er was geen afstand, geen hiërarchie. Ze vonden de stem van de ervaringsdeskundige net zo belangrijk als die van de psychiater. Bij het team waar ik werkte, was dat anders. Ik merkte dat ik daar niet meer voor mijn ding stond. De passie was eruit.

Boordevol inspiratie

En mijn passie is dat kunst bijdraagt aan herstel. Ik wil met kunst de ander tot bloei laten komen, laten schitteren. Want kunst helpt om anders te kijken naar de wereld en naar jezelf. Door improvisatie wordt een beroep gedaan op je creativiteit, op je mogelijkheden. Je leert oplossingen bedenken die niet zo voor de hand liggen. Het maakt je wat vrijer.

Door wat ik in New York zag, ging ik weer in mezelf geloven. In wat ik zelf ervaren had in de psychiatrie. Ik vind dat daar teveel wordt gepraat. Maar wat voel je in je lijf. Je moet ook je lijf erbij betrekken. In het vliegtuig terug zat ik boordevol inspiratie en mijn collega- ervaringsdeskundigen ook.

Gelijkwaardig

Met vijf mensen van die reis hebben we toen besloten om zelf iets op te zetten. In de vorm van een stichting. Dan zijn er allemaal formele kanten waar je aan moet denken. We moesten naar de Kamer van Koophandel. Daar zitten ook kosten aan. En je moet je aan regels houden. Er moet een penningmeester zijn en een bestuur.

We noemen ons ‘Peer2Peer’. Zo noemden ze elkaar in New York. Peer betekent gelijke. Ilona: We waren moe van de term cliënten. We willen het zelfvertrouwen van cliënten vergroten. Door een diagnose kan dat minder zijn geworden. We willen gelijkwaardigheid tussen cliënt en hulpverlener creëren.

Flirtcursus

Nicole: Die gelijkwaardigheid willen we bevorderen door voorlichting. Zo organiseren we congressen. En we hebben een flirtcursus ontwikkeld. Dat gaat over contacten met anderen en de emoties daarbij. Gericht op de positieve dingen in plaats van op problemen. De bloemetjes op je pad. Ik geef daarin theateroefeningen en Ilona maakt gebruik van haar dansachtergrond.

Ilona: We willen dat mensen door de flirtcursus anders gaan kijken naar de contacten om hen heen. Dat ze die weer als positief ervaren. Bijvoorbeeld: wat doe als je een feest binnenkomt en de sfeer is niks. Door oefeningen ga je er over praten. Het zijn oefeningen waarbij je je stem en lijf inzet. Bijvoorbeeld elkaars handen volgen.

Spinnen in het web

Nicole: De activiteiten lopen goed, maar daarnaast moet er nog veel gebeuren. We zijn vorig jaar van start gegaan. Veel voorwerk is nog niet af. Zo moet er een website gemaakt worden. En we moeten de missie nog wat duidelijker beschrijven in een beleidsplan. We willen meer doen aan de beeldvorming rondom GGZ-cliënten. Dat is voor ons een speerpunt.

Ilona: Belangrijk bij ondernemen is veel netwerken. Eropuit gaan voor opdrachten. Er zijn altijd mensen die een soort spin in het web zijn. Die kennen heel veel organisaties. Dat soort contacten moet je in je netwerk zien te krijgen. Je hebt dan veel meer kennis. Zij weten waar je kan aankloppen voor steun. Dan gaat het heel rap. We hebben ook een facebookpagina, maar het gaat toch om de spinnen in het web.

Je wilt ook geld

Nicole: Om zelfvoorzienend te zijn moet het structureel worden. Dan zit er een bepaalde druk achter. We moeten er dan veel meer tijd instoppen. Ik weet niet of dat haalbaar is, als ik zie wat onze draagkracht is. We hebben ook dagen dat het niet gaat. Nu kan dat. Onze wens is dat we ons er happy bij voelen.

Ilona: We zouden wel wat meer geld willen krijgen voor onze opdrachten, zodat het in ieder geval kostendekkend is. Want de opdrachten zijn leuk, maar de vergoedingen laag. We doen die opdrachten omdat het pr geeft. Maar op den duur wil je echt wat geld krijgen. Dat heeft ook met erkenning te maken.

Je mag ook op je bek gaan

Maar er zijn ook andere waarden dan geld. Ik heb veel over mezelf ontdekt: het geloof in je eigen kracht. Ook initiatief nemen. Echt de boer opgaan. Bij de stichting werd mijn ervaring een kwalificatie. Dat gaf me zelfvertrouwen en trots. Ik voelde me niet langer een vogeltje met gebroken vleugels.

Nicole: Dat cliënten niet moeten ondernemen, omdat er teveel risico’s aan zitten, vind ik onzin. Cliënten mogen toch ook op hun bek gaan. Daar leer je van. En daarna gewoon weer verder. En natuurlijk hebben we zware momenten. Bijvoorbeeld toen onze voorzitter ermee stopte. Toen moesten we alles opnieuw gaan vormgeven. Een nieuw beleidsplan. Een nieuwe koers. En iedereen weer gemotiveerd krijgen.

Je voelt je autonomer

Ilona: Je moet accepteren dat je niet een flitsende organisatie bent met tien medewerkers die volle dagen werken. Ik had het idee dat het heel rap zou gaan, met heel veel cursussen. Dat we heel efficiënt en effectief zouden werken. Nu denk ik: we hoeven niet heel veel opdrachten binnen te slepen. Je mag er ook vijf jaar over doen.

En doe het niet alleen. Zoek er hulp bij. Het dubbele is dat ik me toch autonomer voel. Want als je invloed kunt uitoefenen op je werkplek, ben je gelukkiger. Ik doe waar ik voor sta. Dat geeft me het gevoel dat ik zelf de regie heb. Dat geeft zoveel meerwaarde voor mij als persoon. Als je onderneemt heb je heel veel dingen zelf in de hand. Dat is eng, maar maakt je ook sterker.

Haal energie uit verschillende velden

Nicole: Want je leert als ondernemer om proactief te zijn. Je moet niet afwachten. Ilona: En relativeren. Nicole: Dat heeft ook met humor te maken. Als je er om kunt lachten, dan relativeer je het. Ilona: Maar ondertussen wel doorzetten. Want je krijgt ook tegenslagen; mensen die niet mee willen werken, of het gaat anders dan je dacht. Je moet dan toch verder. Het gaat om de juiste combinatie van jezelf af en toe een schop geven, maar tegelijk ook weer mild zijn voor jezelf.

Ilona: Het is ook belangrijk om uit meerdere dingen plezier te halen. De stichting is leuk, maar niet het enige wat ik doe. Als je al je geld op dat ene ding zet, en het gaat mis, dan is de impact groter. Je moet meerdere eilandjes hebben. Ik haal bijvoorbeeld veel plezier uit dansen. Nicole: En als je je energie uit verschillende velden haalt, dan kun je dat ook weer aan je werk schenken. Uiteindelijk gaat het er om dat je passie hebt voor wat je doet. Dan volgt de rest uiteindelijk ook wel.

Nicole2

tags: 

Lees de interviews:

tags: