De Samenvatting

Stappenplan

Stap voor stap of gewoon wat doen?


Dromen is leuk, maar hoe zet je die spannende stappen richting realisatie? Vaak is het een kwestie van gewoon beginnen, je belangstelling of passie volgen. Een vooropgezet plan is daar niet voor nodig, vanuit het een volgt vaak het ander. De fase van bewust plannen maken om je product of dienst verder gestalte te geven komt daarna. Denk dan aan stappen als brainstormen met vrienden, het zoeken van deskundige sleutelfiguren en het uitbesteden van lastige taken. Tot slot delen we nog PR-tips om je beginnende bedrijfje bekend te maken.

Hoe zet je de eerste stap?

Dit lijkt een kwestie van gewoon beginnen. Eigenlijk geldt voor dat de meeste mensen die een wens waarmaakten: op bescheiden schaal gaan doen waar je je goed bij voelt. Zo begon Laura vanuit haar belangstelling voor voeding te experimenteren met het maken van rauwe chocoladerepen. En Marieke wilde vanuit haar blog over werk en psychische problemen best beginnen met het geven van voorlichting aan één collega.

Soms blijkt wat je zelf graag doet, vervolgens een gat in de markt – zoals de voorbeelden hierboven. Of rol je van het een in het ander. Zoals Elsa, die iemand vertelde dat zij graag een schrijfcursus zou doen. Via deze persoon kwam zij uiteindelijk terecht als projectleider in een uitgeverij! Het motto van de geïnterviewden lijkt daarom: begin gewoon! Een vooropgezet plan lijkt daarvoor niet nodig, als je de eerste stap maar zet.

Hoe pak je het daarna aan?

Stappen die je kunt nemen om je wens te verwezenlijken, verschillen natuurlijk per wens en persoon. Toch horen wij vaak dat het helpt om je netwerk te betrekken bij je plan. Dit kan via een brainstorm met bevriende deskundigen, zoals Lizet deed. Marieke toetst haar ideeën via sociale media. ‘Zo weet ik of er draagvlak voor is.’ Hannie zette haar netwerk in om geldschieters voor haar project te vinden. Een andere stap die genoemd wordt, is het inschakelen van deskundige hulp, vooral voor taken waar je zelf niet goed in bent, zoals Anita deed. ‘Daar heb ik inmiddels een netwerk van vakmensen voor.’ Je kunt natuurlijk ook je eigen deskundigheid bevorderen door het volgen van trainingen.

Heb je marketing tips?

Je hebt een beginnende onderneming en dan – hoe breng je je nieuwe vondst aan de man? Bij onze ondernemers lijkt het een combinatie van free publicity en een beetje geluk. Een vaak gehoorde tip: zorg dat je in de krant komt! Een interview in het grootste dagblad van Nederland genereert veel aandacht, zoals bij Laura: ‘Een lichtpuntje was dat ik samen met prinses Maxima op de voorpagina van de Telegraaf belandde.’ Je kunt ook een blog beginnen (Anita), netwerken met sleutelfiguren (Nicole) of jezelf beschikbaar stellen op evenementen (Simone). Zij haalde de publiciteit met haar gratis voetmassages bij de Hoge Hakken Race. Anderen hebben goede ervaringen met de ouderwetse mond-tot-mond reclame.

Uitdagingen

Omgaan met beren op de weg


Geen project zonder uitdagingen! Hoe speel je hier als beginnende ondernemer op in? Het devies lijkt samenwerking. Zo ontlast je jezelf wanneer het werk je boven het hoofd groeit en kun je taken waarvan je minder verstand hebt uitbesteden. Om rekening te houden met psychische kwetsbaarheden, kan het soms nodig zijn om jezelf wat af te remmen.

Hoe ga je om met tegenvallers?

De ervaring van veel mensen die een project startten, is dat de werkzaamheden op een gegeven moment teveel of te ingewikkeld werden voor hen alleen. Zij stelden een extra coördinator of businesspartner aan, of riepen de hulp in van een boekhouder. Zo ontdekten zij de voordelen van samenwerking. Lizet: ‘We houden elkaar scherp en ik kan me toeleggen op mijn eigen kracht.’

Voor anderen geldt juist dat zij leerden om te accepteren dat rustige periodes of een langzame groei er ook bij horen. Zoals Johannes: ‘Het heeft mij ongeveer vijf jaar gekost om te leren dat er ieder jaar een rustige periode is.’

Hoe ga je om met psychische kwetsbaarheden?

Hoe ga je om met psychische kwetsbaarheden tijdens je project? Voor een aantal mensen die wij spraken is het belangrijk om niet te hard van stapel te lopen. Myrthe ontwikkelde het vermogen zichzelf af te remmen, Marieke leerde om keuzes te maken. Voor Johannes is naast medicatie een gezond leefritme van belang. ‘De drie RRR, Rust, Regelmaat en Reinheid geven mij houvast, maar ook het regelmatig contact met de psychiater.’ En hoe ga je om met kwetsbaarheden in de samenwerking met anderen? Laura is tegenover zakenpartners open over haar verleden en raadpleegt zonodig een coach voor advies. Bart benadrukt het belang om zelf te kunnen signaleren wanneer het wat minder gaat, zodat je de onderneming daar zo min mogelijk mee belast. ‘Het is belangrijk dat je zelf kunt handelen op het moment dat je merkt het niet goed met je gaat.’

Succesformule

Wat is de sleutel van je succes?


Probeer lichamelijk en geestelijk fit te zijn. Ontwikkel je vaardigheden en werk samen.

Wat is de sleutel van je succes?

Het gezond houden van je lichaam is een goede basis. Dit geldt voor Johannes, die het zoekt in sport. Simone verwijst naar mentale fitness en het gebruik maken innerlijke wijsheid ‘die in iedereen zit’. Volgens Marieke moet je niet bang zijn de eigen grenzen te verkennen: ‘Denk groot.’

Naast geloof in jezelf, heb je vaardigheden nodig. Anita: ‘Je moet skills ontwikkelen.' Een stimulerende omgeving om deze vaardigheden te ontdekken was voor Elsa belangrijk. Tot slot is het - in de een of andere vorm - altijd belangrijk om mensen om je heen te verzamelen, zoals Lizet betoogt.

Ontdekkingen

Een nieuwe kijk op jezelf


Ook al komen dromen uit, bij de meesten komen er dan weer nieuwe wensen opdagen. Onderweg wordt veel waardevols ontdekt. Naast vaardigheden, zijn dit eigenschappen die men nog niet eerder van zichzelf gezien had. Het beeld dat men van zichzelf heeft verandert in alle gevallen in positieve zin. In een enkel geval lukt het zelfs om verder te kijken dan een zelfbeeld.

Is je wens naar tevredenheid uitgekomen?

In min of meerdere mate lukt het de meesten om hun wens in werkelijkheid om te zetten. Iedereen is blij dat ze tenminste iets bereikt hebben en niet in dromen blijven hangen. Alette: ‘Al is het maar vijftig euro; het is wel geld dat ik met schrijven heb verdiend.' Naast verdienen gaat het vaak om de voldoening, zoals Bart die aan zijn kunst werkt. Of Elsa die haar werk als trajectcoach als zinvol ervaart. Anderen willen verder, om nog meer zekerheid te krijgen. Zoals Myrthe die succes heeft als boekenschrijfster, maar zich toch verder verdiept in scenarioschrijven.

Wat heb je over jezelf ontdekt?

Er wordt veel waardevols ontdekt onderweg. Nicole ontdekte haar eigen kracht. Belangrijk is ook te ontdekken wat men niet kan: Lizet zou niet snel meer iets in haar eentje beginnen. Simone ontdekte dat ze niet paste in de snelle reclamewereld. Ook kun je er achter komen dat je iets moet ontwikkelen. Bijvoorbeeld administratieve vaardigheden, zoals Arno ontdekte. Anderzijds gaat men eigen vaardigheden herkennen. Elsa: 'Dat ik goede sociale vaardigheden heb, dat ik bijzonder goed kan netwerken, dat ik mensen kan enthousiasmeren en motiveren...' Of Bart die tot zijn eigen verbazing een doorzetter was. De kijk op de eigen identiteit verandert, zoals voor Laura van Lovechock: 'Ik ben nu geen loser meer.' In een enkel geval is er zelfs sprake van het overstijgen van een eigen identiteit, zoals bij Johannes. Hij ontdekte dat hij niet zijn (moeilijke) gevoelens is.

De wens

Durf te dromen


Psychische klachten kunnen je lang het gevoel geven dat je niks kunt. Maar misschien heb je stiekem toch wensen. En wellicht hangen die wensen juist samen met jouw ervaring met psychisch ongemak. Veel mensen die wij interviewden, hebben zelf iets opgezet. Sommigen zetten daarbij hun ‘zwakte’ succesvol in de markt.

Hoe is jouw wens ontstaan?

We zijn benieuwd of psychische kwetsbaarheden, behalve een obstakel, ook een bron kunnen zijn bij het hebben van wensen!

Bij meer dan de helft van de mensen die wij interviewden, waren eigen ervaringen met psychische klachten de aanleiding tot het verwezenlijken van een wens. Simone kwam tijdens een burnout op het idee om Reiki weer op te pakken, en ontwikkelde uiteindelijk een eigen praktijk. Bij Anita vormde gebrek aan kennis rond haar eigen postnatale klachten, aanleiding voor het oprichten van een zelfzorgservice voor andere vrouwen. En Myrthe vond in haar ervaringen tijdens de PAAZ opname een dringend verhaal om haar schrijversdroom gestalte te geven. Meer inspirerende voorbeelden vind je hieronder.

Bij andere geïnterviewden horen we terug hoe het durven volgen van een passie resulteert in het vormgeven aan een wens. Vaak ontstaat zo’n passie al in de kindertijd. Zoals bij Lizet die een verrassingsbedrijfje oprichtte: ‘Ik vond het van jongs af aan al leuk om op feestjes en partijen iets te doen.’ Heb jij ook zo’n wens en wanneer ontstond die?

Hoe ziet jouw wens eruit?

Welke wensen brachten mensen in beweging? Bij veel geïnterviewden was de wens om zelf iets neer te zetten een belangrijke drive bij het vormgeven van hun project of product. Veel wensen hebben daarom de vorm gekregen van een eigen bedrijfje, praktijk of stichting. Zoals de reikipraktijk van Simone, het begeleiden van kunstprojecten op scholen van Johannes en het kunstenaarscollectief voor lotgenoten van Bart. Soms komt zo’n initiatief voort uit de eigen behoefte aan iets dat nog niet bestaat. Denk maar aan het bedrijfje in rauwe chocola van Laura of de muzikale broedplaats voor mensen met een arbeidshandicap van Hannie. Voor anderen lag de wens voornamelijk in het vinden van zinvol, betaald werk. Alette is, na jaren van vrijwilligerswerk, in haar nopjes met haar betaalde blog. Elsa heeft zich kunnen ontwikkelen tot de ‘eerste ervaringsdeskundige kwartiermaker bij GGz-instelling Mentrum’.

(cartoons © Emilie Essam)

tags: 

Lees de interviews:

tags: