Werken aan balans

Stefan (38) werd na het krijgen van een psychose opgenomen, waardoor zijn carrière in gevaar kwam. Tien jaar later combineert hij zijn nieuwe baan met een pittige SPH studie. Hoe is hem dat gelukt?

Het krijgen van een psychose zag ik als falen. Falen dat ik de druk niet heb aangekund. Ik had al lang voorzien dat ik een verhoogde kans had op het krijgen van psychoses, maar ik was zo eigenwijs om te denken dat het me niet zou gebeuren.

Zo zijn er omgevingsfactoren en voorbeelden uit mijn familie. Ik ben ook sociaal en emotioneel verwaarloosd en al op vijftienjarige leeftijd in een tehuis terecht gekomen. Ik kreeg veel respect voor mijn begeleiders. Zij werden een voorbeeld voor me: Ik wilde net zo 'stevig' worden als zij. Later ben ik gaan werken als begeleider in de GGZ.

Geen warme ervaring

Mijn achtergrond heeft invloed op mijn omgang met mensen. Zo heb ik hechtingsproblematiek en angst om nieuwe dingen te beginnen. Bij mijn nieuwe relatie werd de druk zo hoog dat het uitging. Ik ben toen in een half jaar tijd steeds meer psychotisch geworden en twee keer opgenomen. Het was hard werken om mee te doen aan het programma, anders kon je weggaan. Het was alles behalve een warme ervaring. Als diagnose werd een schizofreniforme stoornis gesteld, wat later veranderde in schizofrenie. Twee jaar geleden is na een second-opinion gebleken dat ik een vorm van autisme heb.

Faalangst na crisis

In die periode hebben veel vrienden me in de steek gelaten. Iets wat je dan weer moet opbouwen. Dat is wel lastig. Mijn toenmalige werkgever heeft niet geholpen in het re-integreren. Al vrij snel werd gezegd dat ik beter ander werk zou kunnen zoeken. Daardoor heb ik minder vertrouwen in werkgevers gekregen. Voor de psychose vond ik het normaal om eindverantwoordelijkheid te nemen. Maar daarna was dat niet meer zo vanzelfsprekend. In deze periode heb ik veel faalangst gekregen.

Een nieuw begin

Na een vierjarig gevecht met mijn toenmalige werkgever die alleen maar van me af wilde, heb ik toch nog een nieuwe baan gevonden als begeleider, bij een andere werkgever. Hoewel ik toen mijn psychose als een mislukking zag, kan ik nu zeggen dat ik er veel van heb geleerd. Ik heb mezelf beter leren kennen en ben uiteindelijk een steviger persoon geworden. Ik heb geleerd om genuanceerder om te gaan met uitdagingen.

Ervaring in mijn voordeel laten werken

In mijn werk met mensen met ernstig psychiatrische problemen heb ik veel aan mijn ervaring. Ik vind het belangrijk om mijn ervaringen te delen, dit is voor anderen inspirerend. Zo weet ik hoe het is om wanen te hebben en stemmen te horen. Mijn collega's krijgen tijdens hun training een koptelefoon op, om dit te ervaren.

Meer uitdagingen

Ik kijk nu hoe ik het beste uit mijzelf kan halen, ondanks mijn beperkingen. Zo ben ik pas begonnen met de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Het gaat tot nu toe goed, maar is wel zwaar. Ik hou wel rekening met de kans op 'decompensatie', het niet meer kunnen opvangen van gebreken of problemen door te veel druk. Daar zit ook een stukje faalangst bij: 'Kan ik het niveau en de verantwoordelijkheid nog wel aan?' Door een goede balans te houden, probeer ik dit te voorkomen.

Balans met het oog op de toekomst

Door dit alles is er meer druk op me gekomen. Voldoende rust is dan belangrijk. Als je niet genoeg slaapt dan raak je het overzicht kwijt en raak je geagiteerd. Natuurlijk wil ik presteren, maar ik heb geleerd dat het niet altijd perfect hoeft te zijn. De balans tussen werk, opleiding en privé is belangrijk. En sinds kort heb ik een huisgenoot, ook met autisme. Dat betekent dat het ook in het thuisleven doseren is, door genoeg tijd voor mezelf te nemen.

Als ik nu weer een psychose zou krijgen, dan zou ik dit werk niet meer kunnen doen. Het werk in de psychiatrie vergt namelijk veel kracht en incasseringsvermogen. Ik zou dan nog vrijwilligerswerk kunnen doen en daarin mijn kennis nog kunnen gebruiken. Toch zou ik het dan niet meer zien als een mislukking, wel als een verlies. Maar tot nog toe gaat het goed. Ik heb voldoening in mijn werk, ik lach veel met de cliënten. De meeste mogen mij graag en zien mij als een voorbeeld.

tags: 

Lees de interviews:

tags: