Herstel-Lab

Geïnspireerd door de filosoof Baruch de Spinoza hebben we voor 2021/2022 een programma ontwikkeld dat niet alleen op persoonlijk herstel is gericht, maar ook op het verbeteren van de situatie waarin je je bevindt. Hoe realiseer je je eigen natuur? Volgens Spinoza is activiteit de manier om een gelukkig leven te leiden. Het vergroten van je vermogen tot handelen gaat samen met vreugde! En samenwerking vergroot je vermogen tot handelen!

Doel van het Herstel-Lab is jou een context te bieden waarin je stappen kunt zetten om verder te komen in het realiseren van je eigen activiteiten en je eigen natuur. Dit kan leiden tot (betaald) werk of een vorm van ervaringsdeskundig ondernemerschap, maar dat hoeft niet. Belangrijkste is dat er voor jou nieuwe kansen ontstaan om dat te doen wat jij waardevol vindt.

Het programma is gratis toegankelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bram Vreeswijk: 06-81033723 (ma-di-wo), bramvre@gmail.com.  Zie de startpagina van het herstel-lab bij 'Wat We Doen' 

 

 

Tekencafé 

Tekencafe

Het SCIP Tekencafé is een gezellige maandelijkse meeting van mensen die samen komen om te tekenen. Het idee is: ieder tekent op zijn eigen manier.  Er is ook alle ruimte om van gedachten wisselen over kunst en het leven van alledag.

Aanwezig is een professionele kunstenaar die geen les geeft, maar wel tips kan geven over tekenmateriaal en techniek. Een basisset van materiaal is beschikbaar, maar neem wel zoveel mogelijk je eigen tekenspullen mee, zoals een goed schetsblok.

Je bent welkom op iedere derde woensdag van de maand van 19.00 - 21.00 uur avonds aan de Keizersgracht 252, Amsterdam. Entree:  € 2,50 

Meer informatie : edgar@ervaringswijzer.nl